Arkiv
Priser för muséets tjänster

Förfrågningar är avgiftsbelagda om uppgifter tas fram ur arkiven och forskning krävs.
Avgiften är 100 kronor per påbörjad kvart. Forskning för högst 400 kronor kan göras i tjänsten.
Även en undersökning som ger negativt resultat räknas som avgiftsbelagt svar.

Kopiering, Sv/v utskrift: 2:-/A4

Färgutskrift 10:-/A4

Utskrift av foto på fotopapper 40:-/A4

Scanning av foto med utskrift på fotopapper i A4: 100:-/st

Bränning av CD med foto eller text: 50:-/CD

Prislistan gäller fr.o.m. 1/1-2007 tills vidare.

Släktforskning

Är du intresserad av att forska kring en person som arbetat till sjöss har vi sammanställt några tips du kan ha nytta av:

1) Du måste veta namn och helst födelseår på personen.

2) För att begränsa sökandet behöver du veta ungefärliga tidpunkten då personen var till sjöss.

3) Se i listan nedan vilket sjömanshus som ligger närmast bostadsorten för personen du söker.
Det sjömanshus som ligger närmast bostadsorten var oftast det sjömanshus där vederbörande var inskriven.

4) Kontakta därefter det Landsarkiv som har rullor för personen och begär uppgifter därifrån.
Här på Sjömanshusmuséet har vi rullor från Uddevalla, Lysekil och Marstrand på microfiche.
Vi har dock inte resurser för att utföra större forskningsarbeten, men allmänheten är välkommen att
besöka museet och forska på egen hand i våra arkiv.

5) Om sjömannen ifråga var ute 1939, eller därefter, underlättar detta sökandet, eftersom
Sjöfartsverket vid denna tid började med registerkort för varje sjöman, där man skrev in hela sjötiden,
med fartyg och anställningstid och befattning ombord. Dessa registerkort förvaras på Landsarkivet i Göteborg,
dit man kan vända sig för att få en kopia på registerkortet. Namn och fördelsetid behövs också i detta fall, men man får
då hela sjötiden på en sökning. På SVAR i Ramsele finns en arkivdatabas på vissa av sjömanshusen där man
kan söka på sjömannens namn.
http://www.svar.ra.se/

Innehåll i vårt arkiv

I Sjömanshusmuseets arkiv finns vissa handlingar på microfiche. Klicka på rubriken ovan för att se en förteckning.


Förvarande arkiv för sjömanshusens originalhandlingar

Landsarkivet i Göteborg www.statensarkiv.se/gla/
(Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs, Skaraborgs län)
Box 19035
400 12 Göteborg
Tel vx: 031 - 778 68 00 Fax: 031 - 778 68 25
Besöksadress: Geijersgatan 1
Har sjömansrullor från följande sjömanshus:
Göteborg, Karlstad, Kungälv, Lidköping, Lysekil, Marstrand, Strömstad, Uddevalla, Varberg, Vänersborg och Åmål
Landsarkivet har även Sjöfartsverkets registerkort på sjömän för perioden 1939-1984 där det finns upptaget all sjötid
och vilka fartyg sjömannen seglat med.

Landsarkivet i Lund www.statensarkiv.se/lla/
(Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands län)
Box 2016
220 02 Lund
Tel vx: 046 - 19 70 00 Fax: 046 - 19 70 70
Besöksadress: Dalbyvägen 4
Har sjömansrullor från:
Falkenberg, Halmstad, Helsingborg, Karlskrona, Karlshamn, Kristianstad, Landskrona, Malmö, Ronneby, Simrishamn, Sölvesborg, Trelleborg och Ystad

Landsarkivet i Vadstena www.statensarkiv.se/vala/
(Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län)
Box 126
592 23 Vadstena
Tel vx: 0143 - 130 30 Fax: 0143 - 102 54
Besöksadress: Slottet
Har sjömansrullor från:
Jönköping, Kalmar, Linköping, Norrköping, Oskarshamn, Söderköping, Vadstena och Västervik

Landsarkivet i Uppsala www.statensarkiv.se/ula/
(Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Kopparbergs län)
Box 135
751 04 Uppsala
Tel vx: 018 - 65 21 00 Fax: 018 - 65 21 03
Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 19
Har sjömansrullor från:
Nyköping, Uppsala och Västerås

Stockholms stadsarkiv (Stockholms län) www.ssa.stockholm.se/
Box 220 63
104 22 Stockholm
Tel vx: 08 - 5082 83 00 Fax: 08 - 5082 83 01
Besöksadress: Kungsklippan 6
Har sjömansrullor från:
Stockholm och Södertälje

Landsarkivet i Visby (Gotlands län) www.statensarkiv.se/vila/
Box 2142
621 57 Visby
Tel: 0498 - 21 05 14 Fax: 0498 - 21 29 55
Besöksadress: Visborgsgatan 1
Har sjömansrullor från:
Visby

Landsarkivet i Härnösand www.statensarkiv.se/hla/
(Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbotten och Norrbottens län)
Box 161
871 24 Härnösand
Tel vx: 0611 - 835 00 Fax: 0611 - 835 28 Fax: 0611 - 835 35 (avd 3, folkbokföringen)
Besöksadress: Rosenbäcksallén 18
Har rullor från:
Gävle, Haparanda, Hudiksvall, Härnösand, Luleå, Piteå, Skellefteå, Sundsvall, Söderhamn, Umeå och Örnsköldsvik