Arkiv

Klicka på bilden för att komma in i arkivet


Sjömanshusmuseets arkiv är en riktig guldgruva

för både släktforskare och fartygshistoriker.
Här finns forskningsarkiv över sjöfolk och handelsflotta, med mönstringsrullor, inskrivningshandlingar
och fartygsregister med historiker.

Vi får ofta förfrågningar som rör bilder av fartyg, fartygshistoriker och hur man spårar släktingar som varit sjömän.
Många f.d. sjömän vill också spåra upp gamla skeppskamrater, vilket vi oftast kan hjälpa till med när
vi fått fram nödvändiga grunduppgifter om sjömännen i fråga.