Biblioteket

Museets bibliotek är välförsett med sjöfartslitteratur. Bland annat finns stora delar av skeppsredare Gustaf B.Thordéns privata bibliotek. Museet disponerar också Sjömansklubbens läsrum, där många böcker och fotopärmar också finns. I arkivet finns också mycket att läsa om rederier etc. Biblioteket är ett referensbibliotek.

Biblioteket

Läsrummet
I Thordénrummet finner du en stor del av vår boksamling med uppslagsverk, rederihistoriska översikter och annan intressant referenslitteratur.
På andra våningen har Uddevalla Sjömansklubb sin klubblokal och läsrum. Museet disponerar läsrummet med referensbibliotek för besökare.