Klubb Maritim är en förening för sjöfarts- och fartygshistoria som grundades 1963.
Inom Klubb Maritim gör vi allt för att bevara minnena och kunskaperna om den svenska sjöfart, som en gång lade grunden till vår välfärd och skapade mängder med arbetstillfällen.
Uddevallaavdelningen startade 1988 och var först ett gäng Klubb Maritimmedlemmar som samlades och umgicks. 1993 godkände huvudstyrelsen i KM att lokalavdelningar bildades och då blev även Uddevallaavdelningen en godkänd avdelning. Avdelningen kallades då "Klubb Maritim, fyrstadskretsen".
2005 avskaffades kretsarna och avdelningarna döptes om till "Klubb Maritim + namnet på mötesorten" och vår avdelning blev följaktligen "Klubb Maritim Uddevalla". De första åren hölls mötesverksamheten i Sjömanskyrkan, men vid dennas nedläggning övergick vi till att att hålla våra möten i Sjömanshusmuseet, där vi också är en av stiftarna i stiftelsen som driver museet.


Klubb Maritim, Uddevallaavdelningen,

håller möte i Sjömanshusmuseet kl. 19.00 den första tisdagen i varje månad, utom juni, juli och augusti. I januari har vi mötet den andra tisdagen för att gå klar för helgerna.
På våra möten ser vi på sjöfartsfilmer, byter och säljer fartygsfoton samt umgås och trivs.

 

 


Upplysningar kan fås på tel.: 0522 - 134 60 mellan 09.00 - 16.00 vardagar.
Hemsida: http://www.klubbmaritim.com