Ritningsarkiv


Innehåller mer än 1500 ritningar av handelsflottans fartyg samt i mindre antal segelfartyg och örlogsfartyg.
 
Transarkivet
Innehåller ritningar och dokument från Transatlantics arkiv.