Sjömansklubben i Uddevalla

Sjömansklubbens ändamål är att på helt ideell grund, främja samhörigheten mellan sjöfolk av samtliga kategorier. Verksamheten bedrivs i form av regelbundna sammankomster med föredrag och underhållning av skilda slag samt utflykter och gruppbesök på museer, fartyg etc. Medlemskap i klubben kan vinnas av envar sjöman som varit ombordanställd i Sveriges eller andra länders handelsflottor eller inom fiskeflottan. Medlemskap kan även erhållas av person med stort intresse för sjöfart och sjöfolks levnadsvillkor, eller tycker klubbens verksamhet verkar trevlig.

Sjömansklubben i Uddevalla har månatliga möten i Sjömanshusmuseet. Man samlas även i museet lördagar
kl. 11.00 -13.00, då intresserade även kan få besked om mötesdagar. Tel.: 0522 - 399 33


Hemsida: http://www.sjomansklubben.se