TRANSARKIVET							
Namn		Nr	Typ	Byggvarv	Byggår	Rederi			Skala	Ritningstyp/Övrigt
CAMILLA		C1T	TANKMS	GÖTAVERKEN	1953	Rederi AB Transmark	1:200 	GA
CLEOPATRA	C2T	TANKMS	GÖTAVERKEN	1933	Rederi AB Transocean		SPECIFIKATIONSBLAD
COOLANGATTA	C3T/1	KYLMS	HELSINGÖR	1949	Rederi AB Transatlantic	1:192 	GA/KAPACITETSPLAN
		C3T/2									SPECIFIKATIONSBLAD
		C3T/3									DIV.DOKUMENT
COOLAROO	C4T/1	KYLMS	ERIKSBERG	1956	Rederi AB Transmark	1:200 	GA/DÄCKSRITNING
		C4T/2									SPECIFIKATIONSBLAD
		C4T/3									MASKINKLADD
		C4T/4									DIV.DOKUMENT
COOLGARDIE	C5T/1	KYLMS	HELSINGÖR	1956	Rederi AB Transocean	1:200 	GA
		C5T/2									SPECIFIKATIONSBLAD
		C5T/3									DIV.DOKUMENT
COORANGA	C6T/1	KYLMS	B&W		1955	Rederi AB Transatlantic	1:200 	GA/KAPACITETSPLAN
		C6T/2									SPECIFIKATIONSBLAD
		C6T/3									DIV.DOKUMENT
CUMULUS		C7T/1	LASTMS	GÖTAVERKEN	1950	Rederi AB Transpacific	1:200 	GA
		C7T/2									SPECIFIKATIONSBLAD
		C7T/3									DIV.DOKUMENT