TRANSARKIVET							
Namn		Nr	Typ	Byggvarv	Byggår	Rederi 			Skala	Ritningstyp/Övrigt
JOHN E. HYDE	J1T	TANKMS	GÖTAVERKEN	1950	Rederi AB Tankoil		SPECIFIKATIONSBLAD