TRANSARKIVET								
Namn		Nr	Typ	Byggd		Byggår	Rederi 			Skala	Ritningstyp/Övrigt
NARRANDERA	N1T	LASTMS	KOCKUMS		1944	Rederi AB Transatlantic		SPECIFIKATIONSBLAD
NEBRASKA	N2T	LASTMS	GÖTAVERKEN	1938	Rederi AB Transatlantic	1:200 	GA
NIKE		N3T	TANKMS	GÖTAVERKEN	1928	Rederi AB Transoil		SPECIFIKATIONSBLAD
NIKE		N4T	TANKMS	GÖTAVERKEN	1939	Rederi AB Transoil		SPECIFIKATIONSBLAD
NIKE		N5T/1	RoRoMS	DEEST		1972	Rederi AB Anchor	1:200 	GA
		N5T/2									DIV.DOKUMENT
NIMBUS		N6T/1	LASTMS	GÖTAVERKEN	1947	Rederi AB Transatlantic	1:200 	GA
		N6T/2								1:100 	SPANTPLAN
		N6T/3								1:25 	MIDSKEPPSSEKTION
		N6T/4								1:100 	UTRUSTNING
		N6T/5								1:100 	LONGITUDINALER
		N6T/6									MÄTBREV
		N6T/7									SPECIFIKATIONSBLAD
		N6T/8									DIV.DOKUMENT
NORDIC		N7T/1	LASTSS	SUNDERLAND	1914	Rederi AB Transatlantic		SKROVSKISS
		N7T/2									SPECIFIKATIONSBLAD
		N7T/3									HISTORIK