TRANSARKIVET							
Namn		Nr	Typ	Byggd		Byggår	Rederi 			Skala	Ritningstyp/Övrigt
VAALAREN	V1T	LASTMS	ERIKSBERG	1936	Rederi AB Transatlantic		SPECIFIKATIONSBLAD
VANESSA		V2T/1	BULKMS	GÖTAVERKEN	1965	Rederi AB Trans-Ex	1:200.	GA
		V2T/2								1:100.	BORDLÄGGNING
		V2T/3									VARVSSPECIFIKATION
		V2T/4									DIV.DOKUMENT
VIKAREN		V3T/1	LASTMS	GÖTAVERKEN	1954	Rederi AB Transatlantic	1:200.	GA
		V3T/2									PROVTURSRAPPORT
		V3T/3									SPECIFIKATIONSBLAD
		V3T/4									DIV.DOKUMENT
VINGAREN	V4T/1	LASTMS	GÖTAVERKEN	1960	Rederi AB Transatlantic	1:200.	GA
		V4T/2									LASTPLANER
		V4T/3									VARVSSPECIFIKATION
		V4T/4									DIV.DOKUMENT
VIVEX		V5T/1	TANKMS	GÖTAVERKEN	1953	Rederi AB Trans-Ex	1:200.	GA
		V5T/2									MÄTBREV
		V5T/3									DIV.DOKUMENT
W.R.LUNDGREN	W1T	TANKMS	GÖTAVERKEN	1937	Rederi AB Tankoil		SPECIFIKATIONSBLAD
W.R.LUNDGREN	W2T/1	LASTMS	GÖTAVERKEN	1958	Rederi AB Transatlantic	1:200.	GA
		W2T/2									KONTRAKTSSPECIFIKATION
		W2T/3									SPECIFIKATIONSBLAD
		W2T/4									DIV.DOKUMENT
WAITARA		W3T/1	LASTMS	ERIKSBERG	1966	Rederi AB Transatlantic	1:200.	GA
		W3T/2								1:25.	SPANTRUTA AKTER
		W3T/3								1:25.	SPANTRUTA FÖR
		W3T/4								1:50.	KONSTRUKTIONSSPANTRUTA
		W3T/5								1:50.	LINJERITNING
		W3T/6								1:125.	DÄCKSPLANER
		W3T/7								1:100.	LUCKRITNING
		W3T/8									DIV.DOKUMENT
WANGARATTA	W4T/1	LASTMS	GÖTAVERKEN	1945	Rederi AB Transatlantic	1:200.	GA
		W4T/2									DIV.DOKUMENT
WOOLAHRA	W5T/1	LASTMS	ERIKSBERG	1966	Rederi AB Transatlantic	1:200.	GA
		W5T/2									RESEBREV