UDDEVALLA
Protokoll 1865 - 1961, Magistratens mönstringsböcker 1833 - 1864, På-och avmönstringsjournaler 1865 - 1870, Mönstringsböcker 1871 - 1961, Mönstringsböcker Lysekil 1871 - 1902, Inskrivningsregister 1871 - 1953, Förteckningar över vid Uddevalla sjmh inskrivna, på annan plats mönstrade 1871 - 1961.

LYSEKIL
Protokoll 1903 - 1962, Mönstringsliggare 1903 - 1961, Avmönstringsliggare 1928 - 1939, Dito Smögen 1930 - 1961, Mönstringar vid andra sjömanshus 1905 - 1961, Register 1903 - 1939.

MARSTRAND
Protokoll 1870 - 1961, Mönstringsliggare 1865 - 1961, På-och avmönstring vid andra sjömanshus 1904 - 1961,  Mönstringsliggare för annan förrättare än ombudsman 1945 - 1950, Register till mönstringsliggare 1867 - 1961.

FALKENBERG
Register över fartygsbefälhavare och sjöfolk 1856 - 1884 och 1856 - 1937.

GÄVLE
Register 1871 - 1929, Matriklar 1754 - 1911, Redogörelse och förteckning över inskrivna sjömän 1855 - 1916.

HALMSTAD  
Register 1795 - 1835 samt spridda år 1835 - 1904.

HELSINGBORG
Register 1871 - 1884 alfabetiskt upplagt, Personer inskrivna 1871 - 1878 alfabetiskt upplagt, Inskrivna 1871 - 1889 med  nr 1 - 4195, Inskrivna 1871 -1874 med nr 1 - 1000, Inskrivna 1874 - 1879 med  nr 1001 - 2000, Inskrivna 1879 - 1883 med  nr 2001 - 3000, Inskrivna 1883 - 1887 med  nr 3001 - 3719,  Inskrivna 1887 - 1891 med  nr 3720 - 4670, Inskrivna 1886 - 1905 alfabetiskt register med  nr 4100 - 9303 och inskrivna 1906 - 1911 med  nr 1 - 2766, Inskrivna 1891 - 1895 med  nr 4671 - 5804, Inskrivna 1895 - 1899 med  nr 5805 - 6938,  Inskrivna 1899 - 1902 med  nr 6939 - 8054, Inskrivna 1902 - 1905 med  nr  8055 - 9303, Inskrivna 1906 - 1908 med  nr 1 - 1000, Inskrivna med  nr 1001 - 2000, Inskrivna 1910 - 1911 med  nr 2001 - 2766.

HÄRNÖSAND
Mönstringsliggare 1837 - 1856, Förteckning över sjöfolk 1842 - 1851, Sjömansrullor 1805 -1838.

KARLSHAMN 
Register 1819 - 1969

KARLSKRONA                           
Register 1784 - 1912.

KRISTIANSTAD                          
Register med anteckningar, spridda år 1871 - 1921

LANDSKRONA                           
Register 1864 - 1913, Inskrivningar 1887 - 1969.

MALMÖ
Register 1795 - 1829, Inskrivna sjömän uppdelade efter hemort 1830 - 1843, Inskrivna sjömän, uppdelade efter hemort ca 1843 samt alfabetiska förteckningar över inskrivna sjökaptener 1893 - 1894 samt maskinister 1894, Kronologiska protokoll över inskrivna sjömän 1843 - 1870, Register fram till 1907.

RONNEBY  
Fartygsbefälhavare och sjöfolk, register 1884 - 1939.

SIMRISHAMN 
Fartygsbefälhavare och sjöfolk, register 1871 - 1887.

SUNDSVALL
Fartygsbefälhavare och besättningsmän ur påmönstringsliggare, personregister 1804 - 1854, Sjömansrullor 1841 - 1844.

SÖLVESBORG
Fartygsbefälhavare och sjöfolk 1871 - 1938, Förteckningar över registernummer  1912 - 1968.

TRELLEBORG
Fartygsbefälhavare och sjöfolk, register 1858 - 1885, 1885 - 1887, upptar även sjömän inskrivna 1871 - 1884, 1887 - 1892 (upptar även tidigare inskrivna sjömän), Register 1893 - 1899 (vid uppläggningen 1893 medtogs även, med enstaka undantag, alltsedan 1871 inskrivna sjömän), 1949 - 1961 (vid uppläggningen den 27 juni 1949 upptogs även tidigare inskrivna sjömän.

YSTAD              
Fartygsbefälhavare och sjöfolk, register 1863 - 1886

ARKION har gjort CD-skiva om sjöfolk. Denna skiva finns på museet och besökarna har därmed tillgång till uppgifter om sjömanshusen i Härnösand,  Hudiksvall, Västervik, Visby, Gävle, Söderhamn, Karlskrona, Oskarshamn, Örnsköldsvik samt Gamlakarleby i Finland. Innehållet finns också tillgängligt på SVAR:s hemsida under rubrik ”Sjömän”