Verksamhet

Sjömanshusmuseets historik och bildande


Sveriges Sjömanshusmuseum invigdes 27 oktober 1995. Initiativtagare var Sjömansklubben i Uddevalla och Stiftelsen Sveriges Sjömanshus i Stockholm. De andra stiftarna var Sjömanskyrkan i Göteborg, Bohuslandstinget, Uddevalla kommun, Klubb Maritim och Uddevalla Hembygdsförening.

Museistyrelsen för Sveriges Sjömanshusmuseum representeras idag av Statens Maritima Museer, Bohusläns museum, Sjömanskyrkan – Göteborgs stift, Uddevalla Hembygdsförening, Sjömansklubben i Uddevalla och Klubb Maritim. De två sjöfartsanknutna ideella organisationerna har omfattande mötesverksamhet i museets lokaler.

Verksamheten drivs i stiftelseform med Stiftelsen Sveriges Sjömanshus i Stockholm som största bidragsgivare.

I styrelsen för Stiftelsen Sveriges Sjömanshus sitter representanter från Sveriges Redareförening och de fackliga organisationerna inom sjönäringen.

 
Museets uppdrag

Sveriges Sjömanshusmuseum har som mål att levandegöra sjöfolkets betingelser och sjömanshusens verksamhet från deras tillkomst 1748 till avvecklingen 1969. 

Museet, som är ett arbetslivsmuseum, är inrymt i ett vackert tidstypiskt tegelhus från 1800-talets början och hyser Sveriges enda bevarade autentiska mönstringskontor för sjöfolk. 

I museets målsättning ingår också att arrangera utställningar, programaktiviteter, visningar och att bidra med pedagogiska resurser.

Museet samlar och dokumenterar foton, tjänsteavtal, mönstringsrullor och inskrivningshandlingar. På sikt bygger vi upp ett forskningsarkiv för alla med intresse av sjömanshusens verksamhet.